Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Vận Tiêu

12-12-18 07:12:12

Nghe nói gần đây trong Thiên Âm Thành xuất hiện một tiêu cục bí ẩn, Thiếu Hiệp có thể đến vận chuyển tiêu, hoàn thành có thể nhận thưởng hấp dẫn, anh hùng hào kiệt khắp nơi vô cùng phấn khởi!

Địa điểm vận tiêu: Thiếu Hiệp đạt cấp 70 mới có thể nhận tiêu từ NPC Tiếp Tiêu Giáo Đầu ở Thiên Âm Thành. 

NPC Tiếp Tiêu Giáo Đầu ở Thiên Âm Thành. 

Hoặc vào Việc Mỗi Ngày chọn mục Mỗi Ngày và chọn hoạt động cần tham gia

Vận tiêu nhận quà Exp

Thời gian vận tiêu nhận lời ích x2: 15h30-16h00 và 18h00-18h30

Có 4 đẳng cấp bảo tiêu với lợi ích tăng dần gồm: Nga Hoàng, Nữ Anh, Đát Kỷ, Bao Tự. Riêng Bao tự ngoài lợi ích Exp vượt trội người chơi còn nhận thêm 60NB khóa

Có thể sử dụng Lệnh Mỹ Nhân để làm mới đẳng cấp tiêu, nếu không đủ có thể sử dụng tự động mua  tiêu tốn 10NB cho 1 lệnh làm mới

Hành trình vận tiêu: