Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Trang Bị

12-12-18 07:12:06

Vào hệ thống trang bị

Hệ thống trang bị trong Phong Vân H5 bao gồm các tính năng: Thu thập, tăng cấp, cường hóa, đá, phụ hồn, tiến cấp

1. Thu Thập

Tiến hành thu thập các trang bị của cùng set đồ sẽ kích hoạt các thuộc tính và danh hiệu tương ứng

2. Tăng cấp

Tiến hành dùng Vàng để tăng cấp trang bị giúp tăng chỉ số

Phẩm chất trang bị giới hạn số lần tăng cấp

3. Cường Hóa

Tiến hành dùng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị giúp tăng chỉ số

Cấp cường hóa trang bị cao nhất là 100

Đá cường hóa có thể tìm thấy tại: PB thí luyện, săn Boss, mua shop…

4. Tiến Cấp

Tiến hành dùng nguyên liệu cần thiết là trang bị cùng cấp hoặc đá nâng trang bị, vũ khí để tiến cấp giúp tăng phẩm chất trang bị và chỉ số

Đá nâng trang bị, vũ khí có thể kiếm tại: Săn Boss, PB Thí Luyện, PB Cốt Truyện…

Tính năng tiến cấp trang bị quyết định số ô đá có thể khảm và chỉ số được phụ hồn ít hay nhiều của trang bị

                                                    

Vũ khí tiến cấp bậc 2                                    Vũ khí tiến cấp bậc 3

5. Đá

Mỗi trang bị có 6 ô có thể khảm đá

Số ô khảm đá chỉ mở khi trang bị Tiến Cấp đạt yêu cầu

Có 3 loại đá cơ bản gồm: Đá Công, Đá Thủ, Đá HP

Đá có thể kiếm tại: Quà tặng Vip, Săn Boss…

6. Phụ Hồn

Mỗi trang bị có thể tiến hành dùng Đá Văn tương ứng phụ hồn giúp tăng chỉ số

Trang bị có thể phụ hồn các dòng chỉ số: HP, Công, Thủ. Ứng với đó là 3 loại Đá Văn: Đá Văn HP, Đá Văn Công, Đá Văn Thủ

Tiến Cấp trang bị càng cao chỉ số có thể dùng Đá Văn phụ hồn càng nhiều

Đá văn có thể tìm thấy tại: Shop NB, săn Boss…