Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Thú Cưỡi

14-12-18 02:12:07

Mỗi Thiếu Hiệp đều hy vọng bản thân có thể ngồi trên lưng một con chiến mã, khí thế hào hùng, dẫn trăm quân vạn mã chinh chiến trên sa trường.

Trong Phong Vân, thú cưỡi không chỉ để cưỡi mà còn có sức chiến đấu, thú cưỡi có thể nâng cao tốc độ di chuyển của nhân vật và thuộc tính. Thú cưỡi được chia làm 10 bậc, bậc thú cưỡi càng cao, ngoại hình thú cưỡi sẽ càng bắt mắt, sẽ càng làm nổi bật thực lực và thần thái của chủ nhân

Sau khi bước vào thế giới Phong Vân H5, tính năng Thú Cưỡi trong game được mở khi người chơi làm nhiệm vụ chính tuyến chương 2

Thú Cưỡi có 10 cấp

Cấp 1- Bạch Long Mã

Cấp 2- Tuyệt Ảnh

Cấp 3 - Bá Thiên Hổ

Cấp 4- Bệ Hãn

Cấp 5- Bạch Trạch Thú

Cấp 6- Huyền Võ

Cấp 7- Liệt Diễm Hỏa Sư

Cấp 8- Tỳ Hưu

Cấp 9- Toan Nghê

Cấp 10- Mặc Kỳ Lân

 

Thú Cưỡi gồm các tính năng sau: Tiến cấp, Skill, Trang bị, Hỗ trợ, Ảo hóa, Tư chất, Trưởng thành

1. Tiến Cấp:

  • Trong giao diện tiến cấp thú cưỡi, có nút Tiến cấp và Tự tiến cấp, 2 hình thức này hiệu quả như nhau.

  • Tiến cấp là Thiếu Hiệp tiến giới bằng tay, chỉ cần có đủ nguyện liệu, là có thể tiến hành tiến giới.

Bắt đầu từ cấp 4 trở lên thú cưỡi sẽ có chúc phúc. Hãy bảo đảm thú cưỡi được nâng thành công trong thời gian 24h để không bị mất chúc phúc

.

Nguyên liệu: Thú Cưỡi tiến cấp đan

 

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, shop danh vọng, shop NB, shop NB khóa

2. Skill: gồm 4 skill

 

Nguyên liệu: Sách skill Thú Cưỡi

Tìm thấy tại: shop vinh dự, phần thưởng khi tiến cấp Thú Cưỡi

3. Trang bị: gồm 4 trang bị chia làm nhiều cấp sao

Tìm thấy tại: phần thưởng Vip, tiến cấp Thú Cưỡi

4. Hỗ trợ: Tăng 15% chỉ số Thú Cưỡi

Tìm thấy tại: Quyền Vip

5. Ảo Hóa: có thể tự do thay đổi ngoại hình Thú Cưỡi đã sở hữu

6. Tư chất: mở khi Thú Cưỡi đạt cấp 3

Nguyên liệu: Thú Cưỡi tư chất đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, PB VIP, tiến cấp Thú Cưỡi

7. Trưởng thành: mở khi Thú Cưỡi cấp 4

Nguyên liệu: Thú Cưỡi trưởng thành đan

Tìm thấy tại: Shop công huân, tiến cấp Thú Cưỡi


Chúc các Thiếu Hiệp có thể tiến cấp thú cưỡi lên cấp cao nhất để có thể gia tăng lực chiến vượt các phó bản thật dễ dàng!