Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Thiên Kiếp

13-12-18 09:12:44

Thiên Kiếp trong Phong Vân H5 là đôi cánh với uy lực vô song, hợp thể cùng với chủ nhân, đao thương bất nhập và có thể thiên biến vạn hóa ngoại hình.

Tính năng Thiên Kiếp trong game được mở khi người chơi làm nhiệm vụ chính tuyến chương 4

Thiên Kiếp có 10 cấp

Cấp 1- Thú Tâm

Cấp 2- Trấn Hồn

Cấp 3- Bất Diệt

Cấp 4- Cuồng Lệ

Cấp 5- Hối Minh

Cấp 6- Long Linh

Cấp 7- Hàng Ma

Cấp 8- Phệ Thiên

Cấp 9- Tru Thần

Cấp 10- Diệt Thế

♦ Thiên Kiếp gồm các tính năng sau: Tiến cấp, Skill, Trang bị, Hỗ trợ, Ảo hóa, Tư chất, Trưởng thành

1. Tiến Cấp: Trong giao diện của Thiên Kiếp, sẽ có Tiến cấp và Tự tiến cấp, 2 hình thức này có hiệu quả như nhau. Có đủ nguyên liệu sẽ có thể tiến hành tiến cấp Thiên Kiếp.

                   Thiên Kiếp chia làm 10 bậc nhỏ, nâng đủ 10 bậc sẽ tiến cấp

Nguyên liệu: Thiên Kiếp tiến cấp đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, shop danh vọng, shop NB, shop NB khóa

2. Skill: gồm 4 skill mở tại các cấp 4, 5, 6, 8

Nguyên liệu: Sách skill Thiên Kiếp

Tìm thấy tại: shop vinh dự, phần thưởng khi tiến cấp Thiên Kiếp

3. Trang bị: gồm 4 trang bị chia làm nhiều cấp sao

Tìm thấy tại: phần thưởng Vip, tiến cấp Thiên Kiếp

4. Hỗ trợ: Tăng 10% thuộc tính cơ bản Thiên Kiếp

Nguyên liệu: Như Hổ Thêm Cánh

Tìm thấy tại: shop NB

5. Ảo Hóa: có thể tự do thay đổi ngoại hình Thiên Kiếp đã sở hữu

6. Tư chất: mở khi Thiên Kiếp đạt cấp 3

Nguyên liệu: Thiên Kiếp tư chất đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, PB VIP, tiến cấp Thiên Kiếp

7. Trưởng thành: mở khi Thiên Kiếp cấp 4

Nguyên liệu: Thiên Kiếp trưởng thành đan

Tìm thấy tại: Shop công huân, tiến cấp Thiên Kiếp