Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Thiên Đao (Thần Binh)

17-12-18 10:12:20

1. Giới Thiệu

Khi các thiếu hiệp đạt Lv45, sẽ mở hệ thống Thiên Đao

Bấm vào biểu tượng Thiên Đao, để mở ra giao diện

Hệ thống Thiên Đao gồm 5 phẩm chất: Phàm – Bảo – Minh – Ma – Thần

Mỗi phẩm chất gồm 4 thanh Thần Binh, mỗi Thần Binh mang một ngoại hình và một kỹ năng khác nhau

Ngoài ra, mỗi Thần Binh còn mang thêm 1 loại sát thương thần thánh khác nhau gồm 7 thuộc tính: Kim, Băng, Phong, Độc, Hỏa, Thánh, Ám

Các sát thương thần thánh này khi PK sẽ trừ trực tiếp vào sinh lực của người chơi khác, mà không cần quan tâm đến điểm phòng thủ của các người chơi đó.

Mỗi loại sát thương thần thánh chỉ có hiệu quả khi trang bị Thần Binh. Ví dụ thiếu hiệp đang trang bị Cổ Đỉnh Đao, sẽ chỉ đánh ra sát thương thần thánh thuộc tính Kim

Phẩm Chất

Tên Gọi

Hình Ảnh

Sát thương thần thánh

 

Phàm

 

Cổ Đỉnh Đao

 

Kim

 

Lăng Sương Đao

 

Băng

 

Tuyệt Phong Đao

 

Phong

 

Minh Hồng Đao

 

Độc

 

Bảo

 

Hỏa Lân Kiếm

 

 

Hỏa

 

Thiên Nhẫn Đao

 

Kim

 

Tuyết Ẩm Đao

 

Phong

 

Phá Hiểu Đao

 

Băng

 

Minh

 

Kinh Tịch Đao

 

Hỏa

 

Tham Lang Kiếm

 

Độc

 

Anh Hùng Kiếm

 

Thánh

 

Tuyệt Thế Hảo Kiếm

 

Ám

 

Ma

 

Tuyệt Thế Ma Kiếm

 

Ám

 

Hối Minh Chùy

 

Băng

 

Thí Hồn Liêm

 

Hỏa

 

Hình Thiên Phủ

 

Thánh

 

Thần

 

Thập Phương Câu Diệt

 

Độc

 

Thái Hư Kinh Nghê

 

Phong

 

Bát Hoang Lục Hợp

 

Kim

 

Xích Hỏa Phần Thiên

 

Thánh

 

2. Kích Hoạt Và Tăng Cấp

Mỗi loại Thần Binh cần phương thức kích hoạt khác nhau. Một số loại cần các Mảnh (80 mảnh), 1 số loại khác thì cần Vật Phẩm Thần Binh

 

Các Mảnh Thần Binh có thể có thông qua PB Thiên Đao, Khiêu Chiến Boss hoặc qua các sự kiện trong Phong Vân H5

Các Vật Phẩm Thần Binh có thể nhận thông qua các sự kiện hàng tuần, hệ thống VIP, nạp đầu, thẻ tháng

Khi kích hoạt thành công mỗi Thần Binh, nhân vật sẽ được cộng thêm 1 số thuộc tính vĩnh viễn

Và cứ kích hoạt các Thần Binh (không cần trang bị) thì các chỉ số này sẽ cộng dồn vào nhân vật

Và để tăng các thuộc tính vĩnh viễn cho nhân vật, cũng như sát thương thần thánh của Thần Binh, các thiếu hiệp cần tiến cấp Thần Binh của mình lên các cấp cao hơn

Dùng Đá Tiến Cấp Thiên Đao để tiến cấp Thần Binh. Đá này có thể có thông qua các hoạt động trong game cũng như qua các sự kiện hàng tuần

Và dùng chính các Mảnh của Thần Binh đó để đột phá lên các cấp cao hơn

3. Kỹ Năng

Mỗi Thần Binh mang 1 kỹ năng với hiệu quả hoàn toàn khác nhau, hỗ trợ tốt cho nhân vật trong chiến Đấu

Mỗi nhân vật có thể tối đa chọn sử dụng 5 kỹ năng trong số các kỹ năng đã kích hoạt

Và để có thể sử dụng được kỹ năng của Thần Binh, thiếu hiệp cần tiến hành Luyện Đao để mở ra các ô kỹ năng

Luyện Đao cần tiêu hao các loại Đá Luyện Đao. Đá này có thể tìm thông qua các hoạt động trong game, cũng như các sự kiện hang tuần

Khi Luyện Đao đến các cấp 10, 60, 120, 190, 270 sẽ mở các ô kỹ năng lần lượt tương ứng

Nhấp vào các ô kỹ năng để trang bị hoặc thay thế kỹ năng

Thần Binh trong Phong Vân H5 chính là yếu tố quan trong bậc nhất trên con đường hành tẩu của các vị thiếu hiệp, hãy trang bị cho mình 1 loại Thần Binh thật sự mạnh mẽ.