Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Mỹ Nhân

12-12-18 09:12:38

Tương truyền, Kỳ Lân là một trong tứ đại linh thú ở Lăng Vân Quật núi Lạc Sơn, có nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn Long Mạch của đất nước. Sau khi dùng Tư Chất Đơn, Kỳ Lân có thể hợp nhất cùng chủ nhân.

Tính năng Mỹ Nhân trong game được mở khi người chơi làm nhiệm vụ chính tuyến chương 2

Mỹ Nhân có 10 cấp

Cấp 1- Uyên Bích

Cấp 2- Xích Viêm

Cấp 3- Thiên Ngân

Cấp 4- Oánh Phách

Cấp 5- Ảm Diễm

Cấp 6- Thiên Ngân

Cấp 7- Oánh Phách

Cấp 8- Hà Đằng

Cấp 9- Tử Hà

Cấp 10- Phụng Linh

Mỹ Nhân gồm các tính năng sau: Tiến cấp, Skill, Trang bị, Hỗ trợ, Ảo hóa, Tư chất, Trưởng thành

1. Tiến Cấp: Bắt đầu từ cấp 4 trở lên Mỹ Nhân sẽ có chúc phúc. Hãy bảo đảm Mỹ Nhân được nâng thành công trong thời gian 24h để không bị mất chúc phúc

Nguyên liệu: Linh Cơ tiến cấp đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, shop danh vọng, shop NB, shop NB khóa

2. Skill: gồm 4 skill

Nguyên liệu: Sách skill Linh Cơ

 

 

Tìm thấy tại: shop vinh dự, phần thưởng khi tiến cấp Mỹ Nhân

3. Trang bị: gồm 4 trang bị chia làm nhiều cấp sao

Tìm thấy tại: phần thưởng Vip, tiến cấp Mỹ Nhân

4. Hỗ trợ: Tăng 10% chỉ số Mỹ Nhân

Nguyên liệu: Mỹ Diễm Tuyệt Luân

Tìm thấy tại: shop NB

5. Ảo Hóa: có thể tự do thay đổi ngoại hình Mỹ Nhân đã sở hữu

6. Tư chất: mở khi Mỹ Nhân đạt cấp 3

Nguyên liệu: Linh Cơ tư chất đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, PB VIP, tiến cấp Mỹ Nhân

7. Trưởng thành: mở khi Linh Cơ cấp 4

Nguyên liệu: Linh Cơ trưởng thành đan

Tìm thấy tại: Shop công huân, tiến cấp Linh Cơ