Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Lò Ghép

12-12-18 05:12:25

Lò Ghép là nơi người chơi có thể thực hiện ghép Đá, Đá Nâng Trang Bị, Đá Nâng Vũ Khí, Trang Bị Áo Choàng, Trang Bị Thú Cưỡi, Trang Bị Kỳ Lân Tý…

Vào Lò Ghép:

1. Ghép Đá

 

Sử dụng 3 viên đá cấp thấp cùng loại để ghép thành 1 viên đá cấp cao hơn cùng loại (Công, Thủ, Hp)

Tiêu hao: 3 Đá cấp thấp

Tỷ lệ thành công: 100%

2. Đá Nâng

Sử dụng 3 viên đá nâng cấp thấp cùng loại để ghép thành 1 viên đá nâng cấp cao hơn cùng loại (đá nâng trang bị, đá nâng vũ khí)

Tiêu hao: 3 Đá nâng cấp thấp

Tỷ lệ thành công: 100%

3. Trang bị kỳ lân tý, thú cưỡi….

Sử dụng 4 trang bị cấp thấp cùng loại để ghép thành 1 trang bị cấp cao hơn cùng loại (trang bị kỳ lân tý, thú cưỡi, áo choàng…)

Tiêu hao: 4 Trang bị cấp thấp

Tỷ lệ thành công: 100%