Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Kỳ Lân Tí

12-12-18 09:12:49

Tính năng Kỳ Lân Tý trong game được mở khi người chơi làm nhiệm vụ chính tuyến chương 1

► Bậc Kỳ Lân Tí

Cấp 1- Thần Tý

Cấp 2- Du Lân

Cấp 3- Lân Uy

Cấp 4- Chấn Thiên

Cấp 5- Lạc Nhật

Cấp 6- Tru Tiên

Cấp 7- Thí Thần

Cấp 8- Trấn Hồn

Cấp 9- Chư Thiên

Cấp 10- Ảo Thần

Kỳ Lân Tý gồm các tính năng sau: Tiến cấp, Skill, Trang bị, Hỗ trợ, Ảo hóa, Tư chất, Trưởng thành

1. Tiến Cấp: Chia làm 10 bậc nhỏ, nâng đủ 10 bậc sẽ tiến cấp

Nguyên liệu: Kỳ Lân Tý tiến cấp đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, shop danh vọng, shop NB, shop NB khóa

2. Skill: gồm 4 skill mở tại các cấp 4, 5, 6, 8

Nguyên liệu: Sách skill Kỳ Lân Tý

Tìm thấy tại: shop vinh dự, phần thưởng khi tiến cấp Kỳ Lân Tý

3. Trang bị: gồm 4 trang bị chia làm nhiều cấp sao

Tìm thấy tại: phần thưởng Vip, tiến cấp Kỳ Lân Tý

4. Hỗ trợ: Tăng 10% thuộc tính cơ bản Kỳ Lân Tý

Nguyên liệu: Lực Địch Thiên Quân

Tìm thấy tại: shop NB

4. Ảo Hóa: có thể tự do thay đổi ngoại hình Kỳ Lân Tý đã sở hữu

5. Tư chất: mở khi Kỳ Lân Tý đạt cấp 3

 

   

Nguyên liệu: Kỳ Lân Tý tư chất đan

Tìm thấy tại: PB tăng cấp, PB VIP, tiến cấp Kỳ Lân Tý

6. Trưởng thành: mở khi Kỳ Lân Tý cấp 4

Nguyên liệu: Kỳ Lân Tý trưởng thành đan

Tìm thấy tại: Shop công huân, tiến cấp Kỳ Lân Tý