Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Hệ Thống PK

17-12-18 09:12:02

Khi các thiếu hiệp đạt Lv50, sẽ có thể thay đổi được trạng thái PK và tiến hành PK người chơi khác

Có thể PK ở khắp tất cả các bản đồ trong Phong Vân H5

Nhấp vào biểu tượng Hòa dưới avatar nhân vật để thay đổi trạng thái PK. Có 4 trạng thái PK để các thiếu hiệp lựa chọn

Hòa Bình: chỉ có thể tấn công quái và Boss, không thể tấn công người chơi khác

Tất Cả: tấn công tất cả người chơi khác

Bang Hội: tấn công tất cả người chơi khác không cùng Bang

Tổ Đội: tấn công tất cả người chơi khác không cùng Đội

Khi bị người khác đánh trọng thương có thể dùng Hồi Sinh Đan hồi sinh tại chỗ để tiếp tục PK

Lưu ý: Khi PK tại Phong Vân H5, dù để bất kỳ trạng thái PK nào, khi tiêu diệt các người chơi khác hoặc bị các người chơi khác tiêu diệt, cũng không bị nhận bất cứ trừng phạt nào. Vì vậy, các thiếu hiệp xin hãy bảo trọng.