Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Áo Choàng

12-12-18 09:12:42

Áo Choàng

Thiếu Hiệp chỉ cần đạt cấp 60 và hoàn thành hết nhiệm vụ chính tuyến chương 7, tính năng Áo Choàng sẽ được kích hoạt trong giao diện Nhân Vật.

Bấm vào Nhân Vật để mở ra giao diện Nhân Vật – Áo choàng.

Sau khi được kích hoạt, Thiếu Hiệp có thể nhận được Áo Choàng Tử Viêm - Cấp 1,  Áo Choàng sẽ tăng 1 lượng lớn thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.

Áo Choàng gồm các tính năng sau: Tiến cấp, Skill, Trang bị, Hỗ trợ, Ảo hóa, Tư chất, Trưởng thành

♦ Tiến Cấp: 1 bậc của Áp Choàng cũng được chia thành 10 tầng, cứ tiến cấp 10 tầng Áo Ch sẽ tăng 1 bậc.

Nguyên liệu: Áo Choàng tiến cấp đan

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại: PB tăng cấp, shop danh vọng, shop NB, shop NB khóa

Thiếu Hiệp có thể tiến hành tiến cấp, mỗi lần tiến cấp thành công, hình dạng Áo Choàng sẽ được tạo mới, đồng thời các thuộc tính cộng thêm cho nhân vật cũng được tăng thêm.

Tại giao diện Áo Choàng, sẽ có 2 cách Tiến cấpTự động tiến cấp, hiệu quả của 2 cách này như nhau.

 

♦ Skill: gồm 4 skill mở tại các cấp 4, 5, 6, 8

Nguyên liệu: Sách skill Áo Choàng

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại: shop vinh dự, phần thưởng khi tiến cấp Áo Choàng

♦ Trang bị: gồm 4 trang bị chia làm nhiều cấp sao

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại: phần thưởng Vip, tiến cấp Áo Choàng

♦ Hỗ trợ: Tăng 10% chỉ số Áo Choàng

Nguyên liệu: Bằng Trình Vạn Lý

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại: shop NB

♦ Ảo Hóa: có thể tự do thay đổi ngoại hình Áo Choàng đã sở hữu

♦ Tư chất: mở khi Áo Choàng đạt cấp 3

Nguyên liệu: Áo Choàng tư chất đan

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại PB tăng cấp, PB VIP, tiến cấp Áo Choàng

♦ Trưởng thành: mở khi Áo Choàng cấp 4

Nguyên liệu: Áo Choàng trưởng thành đan

Thiếu Hiệp có thể tìm thấy tìm thấy tại: Shop công huân, tiến cấp Áo Choàng

► Bậc Áo Choàng

Cấp 1- Tử Viêm

Cấp 2 - Lưu Vân

Cấp 3 - Lăng Phong

Cấp 4 - Hoán Trần

Cấp 5 - Thiên Tâm

Cấp 6 - Ảo Vũ

Cấp 7 - Thanh Linh

Cấp 8 - U Mộng