Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Update : Chuỗi Event Khai Mở Server mới

24-01-19 01:01:17

Chuỗi Hoạt Động Máy Chủ Mới


1. Event Nạp Đầu:

Thời Gian: Vĩnh viễn

Nội dung: các vị thiếu hiệp Nạp Lần Đầu Bất Kỳ sẽ nhận được phần thưởng. Nạp thêm đủ 500NB sẽ nhận được tất cả phần thưởng

Tiền Nạp đầu  Phần thưởng
Nạp bất kì (NB)

Vũ Khí Hoàn Mỹ Tạm Kim *1

Tuyệt Phong Đao *1

Thẻ Đổi Quà *1

Đá Cường Hóa *2

Vàng *100Vạn

500

Mảnh Tuyết Ẩm Đao *80 (Kích Tuyết Ẩm Đao)

Tăng Cấp Đan *1

Đá Văn Công *2

Quà Sách Skill Bị Động *5

NB Khóa *500

Vũ Khí Hoàn Mỹ Tạm Kim là Vũ Khí Cam Siêu Cấp, sẽ theo chân các quý thiếu hiệp trong suốt thời gian trải nghiệm Phong Vân H5, có vũ khí này các thiếu hiệp mới có thể tiến hành nâng cấp Vũ Khí của mình lên các cấp cao hơn

Thần Binh Tuyết Ẩm Đao, giúp các quý thiếu hiệp tăng nhanh lực chiến của mình trong giai đoạn đầu, để dễ dàng vượt các phó bản, mạnh hóa nhanh chóng cho nhân vật của mình

2. Event Đầu Tư:

Thời gian: 7 ngày đầu từ khi mở server.

Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các vị thiếu hiệp dùng NB để mua các gói đầu tư nhân lại hoàn trả gấp 10 lần

Đầu Tư Nguyên Liệu: 1000NB(Hoàn trả x10)
Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Ngày 1 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*400
Ngày 2 Thiên Kiếp Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*500
Ngày 3 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*600
Ngày 4 Kỳ Lân Tý Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*700
Ngày 5 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*800
Ngày 6 Áo Choàng Tiến Cấp Đan*20, NB Khóa*1000
Ngày 7 Quà Đá Văn*5, NB Khóa*1400

 

 

Đầu Tư Cấp: 500NB(Hoàn trả x10)
Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Cấp 60 Đá Luyện Đao-Trung*10,NB Khóa*100
Cấp 80 Đá Luyện Đao-Trung*20, NB Khóa*200
Cấp 100 Đá Luyện Đao-Trung*30, NB Khóa*300
Cấp 110 Đá Luyện Đao-Trung*40, NB Khóa*400
Cấp 120 Đá Luyện Đao-Trung*40, NB Khóa*400
Cấp 130 Đá Luyện Đao-Trung*50, NB Khóa*500
Cấp 140 Đá Luyện Đao-Trung*60, NB Khóa*600

 

 

Đầu Tư Boss Thế Giới: 300NB(Hoàn trả x10)
Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Tiêu diệt 1 lần Cấp 4 Đá Nâng Vũ Khí*10、NB Khóa*100
Tiêu diệt 5 lần Cấp 4 Đá Nâng Vũ Khí*10、NB Khóa*100
Tiêu diệt 10 lần Cấp 5 Đá Nâng Vũ Khí*5、NB Khóa*200
Tiêu diệt 15 lần Cấp 5 Đá Nâng Vũ Khí*5、NB Khóa*200
Tiêu diệt 20 lần Cấp 5 Đá Nâng Vũ Khí*8、NB Khóa*300
Tiêu diệt 30 lần Cấp 5 Đá Nâng Vũ Khí*8、NB Khóa*300
Tiêu diệt 50 lần Cấp 6 Đá Nâng Vũ Khí*10、NB Khóa*300

 

 

3. Đăng Nhập 7 Ngày

Thời gian: 7 ngày đầu từ khi mở server.

Nội Dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các quý thiếu hiệp mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng. Tích lũy đăng nhập càng nhiều, phần thưởng càng giá trị.

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Ngày 1 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*8、Sách Skill Thú Cưỡi*2、 Đá Cường Hóa*5、Túi Đá Lv1*5、Vàng*50Vạn
Ngày 2 Móng 7 sao*1、Hoàn Mỹ-Nhẫn Tạm Kim*1、Thiên Kiếp Tiến Cấp Đan*5、Sách Skill Thiên Kiếp*2、Vàng*100Vạn
Ngày 3 Thiên Tội Tư Chất Đan*1、Đá Văn HP*1、Thiên Tội Tiến Cấp Đan*6、Sách Skill Thiên Tội*2、Vàng*200Vạn
Ngày 4 Danh hiệu·Phong Đao Sương Kiếm*1、Kỳ Lân Tý Tiến Cấp Đan*8、Sách Skill Kỳ Lân Tý*2、 Đá Cường Hóa*8、Vàng*300Vạn
Ngày 5 NB Khóa*666、Mỹ Nhân Tư Chất Đan*1、Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*8、Sách Skill Mỹ Nhân*2、Vàng*500Vạn
Ngày 6 Áo Choàng Trưởng Thành Đan*1、Đá Văn Thủ*1、Áo Choàng Tiến Cấp Đan*8、Sách Skill Áo Choàng*2、Vàng*800Vạn
Ngày 7 Thời trang·Tiên Tung Hiệp Ảnh*1、Đá Văn Công*1、 Đá Cường Hóa*8、Quà Sách Skill Bị Động*8、Vàng*1000Vạn

4. Quà Siêu

Thời gian: 7 ngày đầu từ khi mở server.

Nội Dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các quý thiếu hiệp có thể mua Gói Quà Siêu Cấp với nhiều phần thưởng giá trị bằng giá ưu đãi

Giá (NB) Phần thưởng
500 Danh hiệu·Vạn Đại Thiên Thu*1、Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên*20、 Đá Cường Hóa*10、Đá Luyện Đao-Trung*10、NB Khóa*500、Vàng*888Vạn

5. Nạp Liên Tục

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: 

Khi kết thúc thời gian hoạt động, Top 10 các quý thiếu hiệp thuộc bảng xếp hạng Lực Chiến và Level sẽ nhận được phần thưởng đua top

Hệ thống sẽ tự động tổng kết quả sau khi kết thúc sự kiện, phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư Ingame

Đua TOP Lực Chiến
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Mảnh Thập Phương Câu Diệt *80
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *500
Danh Hiệu [Thiên Tài Lực Chiến] (Vĩnh viễn) *1
Hạng 2~3 Mảnh Tuyệt Thế Ma Kiếm *80
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *300
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *200
Hạng 4~10 Mảnh Kinh Tịch Đao *80
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *100
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *100

Danh hiệu Thiên Tài Lực Chiến thuộc tính mạnh

Thần Binh (Đỏ) - Thập Phương Câu Diệt Kiếm

Ma Binh (Cam) – Tuyệt Thế Ma Kiếm

Linh Binh (Vàng) – Kinh Tịch Đao

 

Đua Top Cấp
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Túi Đá Lv7 *5
Quà Đá Văn *50
Danh Hiệu [Thiên Tài Đẳng Cấp] (Vĩnh viễn) *1
Hạng 2~3 Túi Đá Lv6 *5
Quà Đá Văn *30
Đá Cường Hóa *200
Hạng 4~10 Túi Đá Lv5 *5
Quà Đá Văn *10
Đá Cường Hóa *100

Danh hiệu Thiên Tài Đẳng Cấp thuộc tính mạnh

 

  

Các vật phẩm quý hiếm khác

6. Đua Top Tính Năng:

Thời gian: 7 ngày đầu mở server

Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày sẽ diễn ra một sự kiện đua top mỗi tính năng trong Phong Vân H5.

Kết thúc sự kiện, các quý thiếu hiệp nằm trong BXH Top 10 các tính năng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Ngày 1: Đua Top TOP Thú Cưỡi
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Long Đằng Tứ Hải] (Vĩnh viễn) *1
Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan *5
Đạp 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Long Đằng Tứ Hải] (30 ngày) *1
Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan *3
Đạp 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Long Đằng Tứ Hải] (7 ngày) *1
Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan *1
Đạp 10 Sao *1

 

Ngày 2 Đua TOP Thiên Kiếp
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Tử Viêm Chi Vũ] (Vĩnh viễn)*1
Thiên Kiếp Trưởng Thành Đan*5
Lân Kiếp 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Tử Viêm Chi Vũ] (30 ngày)*1
Thiên Kiếp Trưởng Thành Đan*3
Lân Kiếp 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Tử Viêm Chi Vũ] (7 ngày)*1
Thiên Kiếp Trưởng Thành Đan*1
Lân Kiếp 10 Sao *1

 

Ngày 3 Đua TOP Thiên Tội
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Lãnh Nhận Băng Tâm] (Vĩnh viễn) *1
Thiên Tội Trưởng Thành Đan *5
Linh Nhận 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Lãnh Nhận Băng Tâm] (30 ngày) *1
Thiên Tội Trưởng Thành Đan *3
Linh Nhận 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Lãnh Nhận Băng Tâm] (7 ngày) *1
Thiên Tội Trưởng Thành Đan *1
Linh Nhận 10 Sao *1

 

Ngày 4 Đua TOP Kỳ Lân Tý
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Lân Uy Chấn Thiên] (Vĩnh viễn)*1
Kỳ Lân Tý Trưởng Thành Đan*5
Chi Hổ 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Lân Uy Chấn Thiên] (30 ngày)*1
Kỳ Lân Tý Trưởng Thành Đan*3
Chi Hổ 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Lân Uy Chấn Thiên] (7 ngày)*1
Kỳ Lân Tý Trưởng Thành Đan*1
Chi Hổ 10 Sao *1

 

Ngày 5 Đua TOP Mỹ Nhân
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Vô Địch Khương Nữ] (Vĩnh viễn) *1
Mỹ Nhân Trưởng Thành Đan *5
Cơ Giáp 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Vô Địch Khương Nữ] (30 ngày) *1
Mỹ Nhân Trưởng Thành Đan *3
Cơ Giáp 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Vô Địch Khương Nữ] (7 ngày) *1
Mỹ Nhân Trưởng Thành Đan *1
Cơ Giáp 10 Sao *1

 

Ngày 6 Đua TOP Áo Choàng
Điều kiện nhận Phần thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu [Phong Hành Thiên Hạ] (Vĩnh viễn) *1
Áo Choàng Trưởng Thành Đan *5
Gấm 12 Sao *1
Hạng 2~3 Danh Hiệu [Phong Hành Thiên Hạ] (30 ngày) *1
Áo Choàng Trưởng Thành Đan *3
Gấm 11 Sao *1
Hạng 4~10 Danh Hiệu [Phong Hành Thiên Hạ] (7 ngày) *1
Áo Choàng Trưởng Thành Đan *1
Gấm 10 Sao *1

 

Hình ảnh một số danh hiệu và trang bị mạnh của hoạt động