Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Thông Báo Gộp Server

15-01-19 04:01:35
Thời gian dự kiến: 14:00 đến 16:00 ngày 15/01/2019 (Có thể sẽ kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
Các máy chủ gộp:
     - Cụm 1: S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6
     - Cụm 2: S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12
     - Cụm 3: S13 + S14 + S15 + S16 + S17 + S18
Quy tắc:
1. Tên nhân vật giữ nguyên
2. Hệ thống bang hội đều được giữ nguyên
3. Bang chiến, các BXH liên server.. đều bị xóa, lần tham chiến tiếp theo mới có xếp hạng mới
4. Sau khi gộp người chơi vẫn vào game thông qua cổng server ban đầu.