Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Thông báo: Bảo trì Đường truyền

11-04-19 09:04:29

BQT Phong Vân xin gửi thông báo thời gian bảo trì đến tất cả Thiếu Hiệp

 

• Bắt đầu23h00 ngày 11/04/2019.

 

•  Kết thúc: 08h00 ngày 12/04/2019. (Có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn so với dự kiến)

 

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game. Khuyến cáo Thiếu Hiệp không nên tiến hành nạp thẻ vào thời điểm này.

 

BQT thông báo.