Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Tăng Cấp Nhận Thưởng

24-01-19 02:01:43

Thời gian: vĩnh viễn

Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các quý thiếu hiệp tăng level đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Các phần thưởng đặc biệt:

+ Miễn phí VIP 4

+ Danh hiệu mạnh “Phong Vân Vô Song”

+ Tặng ngay Thú Cưỡi Cấp 3

+ Tặng ngay Kỳ Lân Tý cấp 3

+ Tăng ngay Mỹ Nhân cấp 3

+ Tặng ngay Thiên Kiếp cấp 3