Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Sự Kiện: Mừng Tết Kỷ Hợi 2019

24-01-19 03:01:35

1. Quà Đăng Nhập

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày tích lũy đăng nhập vào game để nhận thưởng. Số ngày tích lũy càng nhiều, phần thưởng càng giá trị

 

Ngày tích lũy Phần thưởng Số lần nhận
1 NB Khóa *100 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *10
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *10
Túi Đá Lv3 *1
3 NB Khóa *200 1
 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *20
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *20
Lồng Đèn *1
5 NB Khóa *300 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *30
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *30
Túi Đá Lv4 *1
7 NB Khóa *400 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *40
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *40
Pháo Hoa *1
9  NB Khóa *500 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *50
 Mảnh Linh Binh Ngẫu Nhiên *10
Túi Đá Lv5 *1
11 NB Khóa *600 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *60
Mảnh Linh Binh Ngẫu Nhiên *20
Hoa Mai *1
13 NB Khóa *700 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *70
Mảnh Linh Binh Ngẫu Nhiên *30
Túi Đá Lv6 *1

2. Quà Năm Mới

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể mua được các Gói Quà Tết gồm các vật phẩm ingame giá trị với giá cực kỳ ưu đãi.

Gồm 4 Gói Quà Tết, tùy vào giá trị của từng Gói mà có thể mua được số lượng khác nhau

Số lần mua sẽ làm mới khi qua ngày

Túi Phúc-Thường Item SL
Giá gốc: 3000
Giá bán: 300
Giới hạn mua 10 lần/ngày
Quà Tư Chất Đan 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan 20
Đá Cường Hóa 50
Đá Nâng Trang Bị Lv5 50
Siêu Phàm Đan 5

Túi Phúc-Tinh Xảo Item SL
Giá gốc: 6000
Giá bán: 600
Giới hạn mua 10 lần/ngày
Quà Trưởng Thành Đan 1
Vạn Năng Tiến Cấp Đan 40
Quà Đá Văn 8
Túi Đá Lv5 3
Xuất Trần Đan 5

 

Túi Phúc-Hào Hoa Item SL
Giá gốc: 12000
Giá bán: 1200
Giới hạn mua 5 lần/ngày
Thẻ Đổi Trang Bị 2
Vạn Năng Tiến Cấp Đan 100
Đá Luyện Đao-Trung 100
Đá Tiến Cấp Thiên Đao 100
Túi Đá Lv6 1
Kinh Hồng Đan 5

 

Túi Phúc-Chí Tôn Item SL
Giá gốc: 20000
Giá bán: 2000
Giới hạn mua 1 lần/ngày
Thẻ Đổi Trang Bị 3
Thẻ Đổi Quà 3
Đá Luyện Đao-Siêu 20
Đá Tiến Cấp Thiên Đao 100
Túi Đá Lv7 1
Lăng Vân Đan 5

 

3.Quà Kỷ Hợi

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào giao diện Tết > Đổi Quà để đổi 2 gói Quà Kỷ Hợi-Thường và Quà Kỷ Hợi-Đặc Biệt

Mỗi ngày các quý thiếu hiệp có thể đổi tối đa 100 gói mỗi loại

4.Nạp Tích Lũy

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Mỗi mốc phần thưởng chỉ được nhận duy nhất 1 lần

 

Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng
2000 NB Khóa *1000
Túi đá Lv5 *1
Quà Trưởng Thành Đan *5
Đá Luyện Đao Siêu *20
Thanh Đà *1
5000 NB Khóa *2500
Túi đá Lv6 *1
Quà Trưởng Thành Đan *10
Đá Luyện Đao Siêu *40
Linh Hồ *1
10000 NB Khóa *5000
Túi đá Lv7 *1
Quà Trưởng Thành Đan *15
Đá Luyện Đao Siêu *60
Ngọc Thố *1
20000 NB Khóa *10000
Túi đá Lv8 *1
Quà Trưởng Thành Đan *20
Đá Luyện Đao Siêu *80
Hoa Đào *1
40000 NB Khóa *20000
Túi đá Lv9 *1
Quà Trưởng Thành Đan *25
Đá Luyện Đao Siêu *120
Bánh Tổ *1
80000 NB Khóa *40000
Túi đá Lv9 *1
Quà Trưởng Thành Đan *30
Đá Luyện Đao Siêu *160
Câu Đối *1
120000 NB Khóa *60000
Túi đá Lv9 *1
Quà Trưởng Thành Đan *35
Đá Luyện Đao Siêu *200
Mâm Quả *1

5.Tiêu Tích Lũy

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Mỗi mốc phần thưởng chỉ được nhận duy nhất 1 lần

 

Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng
2000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *100
Quà Đá Văn *10
Quà Tư Chất Đan *5
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *100
5000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *200
Quà Đá Văn *20
Quà Tư Chất Đan *10
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *200
Thanh Phong *1
10000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *300
Quà Đá Văn *30
Quà Tư Chất Đan *15
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *300
Lưu Quang *1
20000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *400
Quà Đá Văn *40
Quà Tư Chất Đan *20
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *400
Sương Tuyết *1
40000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *600
Quà Đá Văn *60
Quà Tư Chất Đan *25
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *600
Giấy Đỏ *1
80000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *800
Quà Đá Văn *80
Quà Tư Chất Đan *30
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *800
Tranh Tết *1
120000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan *1000
Quà Đá Văn *100
Quà Tư Chất Đan *35
Đá Tiến Cấp Thiên Đao *1000
Bánh Chưng *1

 

 

6.Tết Đoàn Viên

Thời gian: 00:00_30/01/2019 đến 23:59 ngày 19/02/2019

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, thu thập vật phẩm mới chỉ định, đổi đạo cụ hiếm

Vật phẩm cần thu thập gồm: Lồng Đèn, Pháo Hoa, Hoa Mai, Hoa Đào, Bánh Tổ, Câu Đối, Mâm Quả, Giấy Đỏ, Tranh Tết, Bánh Chưng

Là sự kiện sưu tầm các vật phẩm nhận thưởng, không phải đổi thưởng tiêu hao như các sự kiện khác

Hệ thống dựa trên số lượng các vật phẩm bất kỳ mà người chơi thu thập được đang hiện có trong túi, nếu đạt số lượng theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng mốc tương ứng

Sau khi kết thúc hoạt động, các vật phẩm thu thập sẽ không còn giá trị sử dụng

 

Số lượng cần thu thập bất kỳ Phần thưởng
3 Trang Bị Thú Cưỡi 11 Sao Ngẫu Nhiên *1
4 Trang Bị Thú Cưỡi 12 Sao Ngẫu Nhiên *1
6 Trang Bị Thú Cưỡi 13 Sao Ngẫu Nhiên *1
Kim Tinh *2
8 Trang Bị Thú Cưỡi 14 Sao Ngẫu Nhiên *1
Kim Tinh *4
10 Trang Bị Thú Cưỡi 15 Sao Ngẫu Nhiên *1
Kim Tinh *6

  

  

  

  

  

7. Đua Top Tiêu Phí

Thời gian: 00:00 ngày 30/01/2019 đến 23:59 ngày 02/02/2019

Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các quý thiếu hiệp tiến hành tiêu phí sẽ được lên BXH. Kết thúc thời gian hoạt động, TOP 10 các quý thiếu hiệp thuộc BXH sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Hạng Phần thưởng Mức tiêu phí tối thiểu (NB)
1 Thẻ Danh Hiệu *1 30,000
Mảnh Ma Binh Ngẫu Nhiên *50
Đá Luyện Đao-Siêu *50
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *500
Đá Công Lv9 *1
2 Danh Hiệu (30 ngày) 20,000
Mảnh Ma Binh Ngẫu Nhiên *30
Đá Luyện Đao-Siêu *30
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *300
Đá Công Lv8 *1
3 Danh Hiệu (15 ngày) 10,000
Mảnh Ma Binh Ngẫu Nhiên *20
Đá Luyện Đao-Siêu *20
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *200
Đá Công Lv7 *1
4 & 5 Danh Hiệu (7 ngày) 5,000
Mảnh Ma Binh Ngẫu Nhiên *10
Đá Luyện Đao-Siêu *10
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *100
Đá Công Lv6 *1
6 => 10 Mảnh Ma Binh Ngẫu Nhiên *10 5,000
Đá Luyện Đao-Siêu *10
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *50
Đá Công Lv5 *1

 

Thẻ đổi các Danh Hiệu Siêu Cấp Vĩnh Viễn tại Đổi Miễn Phí

8.Đua Top Nạp Thẻ

Thời gian: 00:00 ngày 06/02/2019 đến 23:59 ngày 09/02/2019

Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, các quý thiếu hiệp tiến hành Nạp NB sẽ được lên BXH. Kết thúc thời gian hoạt động, TOP 10 các quý thiếu hiệp thuộc BXH sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

 

Hạng Phần thưởng Mức nạp tối thiểu (NB)
1 Thẻ Danh Hiệu *2 40,000
Mảnh Thần Binh Ngẫu Nhiên *100
Đá Luyện Đao-Siêu *100
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *1000
Túi Đá Lv9 *2
2 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Địch (30 ngày) 30,000
Mảnh Thần Binh Ngẫu Nhiên *50
Đá Luyện Đao-Siêu *50
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *500
Túi Đá Lv9 *1
3 Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Địch (7 ngày) 20,000
Mảnh Thần Binh Ngẫu Nhiên *30
Đá Luyện Đao-Siêu *30
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *300
Túi Đá Lv8 *1
4 => 10 Mảnh Thần Binh Ngẫu Nhiên *20 10,000
Đá Luyện Đao-Siêu *20
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *200
Túi Đá Lv7 *1

Thẻ đổi các Danh Hiệu Siêu Cấp Vĩnh Viễn tại Đổi Miễn Phí