Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Sự Kiện Cuối Tuần Vui Vẻ

22-03-19 04:03:05

1. Nạp Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Thời gian:

            - 00:00_23/03/2019 đến 23:59_24/03/2019

Nội dung:

     - Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

     - Là hoạt động nạp tích lũy mỗi ngày, nên khi qua ngày mới làm mới số NB đã tích lũy nạp và số lần nhận thưởng

     - Phần thưởng sẽ được gửi vào hệ thống Thư cho các quý thiếu hiệp vào 10:00 đến 15:00 ngày hôm sau

     - Ví dụ: nạp ngày 23/03 thì phần thưởng sẽ được gửi qua Thư vào ngày 24/03

Phần thưởng:

Mốc nạp (Vàng) Phần thưởng
200

200 Vạn Năng Tiến Cấp Đan

100 Đá Cường Hóa

2 Thẻ Đổi Trang Bị

5 Quà Tư Chất Đan

100 Siêu Phàm Đan
500

500 Vạn Năng Tiến Cấp Đan

200 Đá Cường Hóa

4 Thẻ Đổi Trang Bị

10 Quà Tư Chất Đan

100 Xuất Trần Đan
1.000

1.000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan

200 Đá Tiến Cấp Thiên Đao

6 Thẻ Đổi Trang Bị

5 Quà Trưởng Thành Đan

100 Kinh Hồng Đan
2.000

2.000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan

5 Túi Đá Lv7

10 Thẻ Đổi Trang Bị

10 Quà Trưởng Thành Đan

100 Lăng Vân Đan

 

2. Nạp Tích Lũy Nhận Thưởng

Thời gian:

     - 00:00_23/03/2019 đến 23:59_24/03/2019

Nội dung:

     - Trong thời gian 2 ngày diễn ra sự kiện, các thiếu hiệp nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

     - Phần thưởng sẽ được gửi vào hệ thống Thư cho các quý thiếu hiệp vào 10:00 đến 15:00 ngày 25/03

Phần thưởng:

Mốc nạp (Vàng) Phần thưởng
500

1.500 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Thanh Đà

1 Ảo Hóa Thiên Kiếp Thanh Phong

1.000

3.000 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Linh Hồ

1 Ảo Hóa Thiên Kiếp Lưu Quang

2.000

6.000 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Ngọc Thố

1 Ảo Hóa Thiên Kiếp Sương Tuyết

5.000

15.000 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Giác Thú

10.000

30.000 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Linh Xa

20.000

60.000 NB Khóa

1 Ảo Hóa Thú Cưỡi Thanh Long

 

Chúc các quý thiếu hiệp chơi game vui vẻ!