Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

Chuỗi sự kiện Anh Hùng Tầm Bảo

08-01-19 05:01:18

Chào mừng các Thiếu Hiệp đến với chuỗi sự kiện hằng tuần - Anh Hùng Tầm Bảo !

1. Nạp Mỗi Ngày

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Là hoạt động nạp tích lũy mỗi ngầy, nên khi qua ngày mới làm mới số NB đã tích lũy nạp và số lần nhận thưởng

Mỗi mốc phần thưởng nhận được 1 lần mỗi ngày, riêng mốc 2000 nhận 30 lần mỗi ngày

Tinh Thạch là vật phẩm có hạn sử dụng trong ngày - cứ đến 23:59 là hết hạn sử dụng, dùng để đổi thưởng tại giao diện Đổi Trân Bảo

 

Mốc nạp Item 1 SL1 Item 2 Sl2 Item 3 SL3
200 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 10 Tiến Cấp Sách Skill Ngẫu Nhiên 2 Đá Cường Hóa - 20999 10
500 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 15 Tiến Cấp Sách Skill Ngẫu Nhiên 3 Đá Cường Hóa 20
1000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 25 Tiến Cấp Sách Skill Ngẫu Nhiên 5 Đá Cường Hóa 30
2000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 40 Quà Sách Skill Bị Động 5 Đá Tiến Cấp Thiên Đao 30
5000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 80 Túi Đá Lv6 - 30206 1 Thẻ Đổi Quà - 21021 1
10000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 140 Túi Đá Lv6 - 30206 2 Thẻ Đổi Quà - 21021 2
20000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 200 Túi Đá Lv7 - 30207 1 Thẻ Đổi Quà - 21021 3
40000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 280 Túi Đá Lv7 2 Thẻ Đổi Quà - 21021 4
60000 Vạn Năng Tiến Cấp Đan 360 Túi Đá Lv7 3 Thẻ Đổi Quà - 21021 5

 

Mốc nạp Item 4 Sl4 Item 5 Sl5 Số lần nhận
200 Siêu Phàm Đan - 29250 5     1
500 Tinh Thạch - HSD trong ngày 1 Siêu Phàm Đan - 29250 10 1
1000 Tinh Thạch - HSD trong ngày 1 Siêu Phàm Đan  - 29250 15 1
2000 Đá Cường Hóa 40 Tinh Thạch - HSD trong ngày 1 30
5000 Thẻ Đổi Trang Bị 1 Xuất Trần Đan - 29251 10 1
10000 Thẻ Đổi Trang Bị 2 Xuất Trần Đan - 29251 20 1
20000 Thẻ Đổi Trang Bị 3 Kinh Hồng Đan - 29252 10 1
40000 Thẻ Đổi Trang Bị 4 Kinh Hồng Đan - 29252 20 1
60000 Thẻ Đổi Trang Bị 5 Lăng Vân Đan - 29253 10 1

2. Đổi Trân Bảo

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Dùng Tinh Thạch nhận được từ sự kiện Nạp Mỗi Ngày để đổi quà

Là hoạt động đổi mỗi ngày, khi qua ngày mới thì làm mới lại số lần đổi thưởng

Tinh Thạch là vật phẩm có hạn sử dụng trong ngày - cứ đến 23:59 là hết hạn sử dụng, dùng để đỗi thưởng tại giao diện Đổi Trân Bảo

Vật phẩm đổi Phần thưởng 1 Sl1 Phần thưởng 1 Sl2 Phần thưởng 3 Sl3 Phần thưởng 4 Sl4 Số lần đổi
Tinh Thạch *3 Đá Luyện Đao-Trung 10 Quà Đá Văn 2 Túi Đá Lv2 2 Tinh Thạch - HSD trong ngày 6 1
Tinh Thạch *7 Đá Luyện Đao-Trung 15 Quà Tư Chất Đan 2 Túi Đá Lv2 4 Tinh Thạch - HSD trong ngày 8 1
Tinh Thạch *9 Đá Luyện Đao-Trung 20 Quà Đá Văn 4 Túi Đá Lv2 6 Tinh Thạch - HSD trong ngày 10 1
Tinh Thạch *12 Đá Luyện Đao-Trung 25 Quà Tư Chất Đan 3 Túi Đá Lv3 2 Tinh Thạch - HSD trong ngày 14 1
Tinh Thạch *16 Đá Luyện Đao-Trung 30 Quà Đá Văn 6 Túi Đá Lv3 4 Tinh Thạch - HSD trong ngày 18 1
Tinh Thạch *21 Đá Luyện Đao-Trung 35 Quà Tư Chất Đan 4 Túi Đá Lv3 6 Tinh Thạch - HSD trong ngày 25 1
Tinh Thạch *25 Đá Luyện Đao-Trung 40 Quà Đá Văn 8 Túi Đá Lv4 2 Tinh Thạch - HSD trong ngày 25 1
Tinh Thạch *30 Đá Luyện Đao-Trung 45 Quà Tư Chất Đan 5 Túi Đá Lv4 4 Tinh Thạch - HSD trong ngày 30 1
Tinh Thạch *35 Đá Luyện Đao-Trung 50 Quà Đá Văn 10 Túi Đá Lv4 6 Tinh Thạch - HSD trong ngày 35 1
Tinh Thạch *40 Đá Luyện Đao-Trung 55 Quà Tư Chất Đan 6 Túi Đá Lv5 2 Tinh Thạch - HSD trong ngày 40 1
Tinh Thạch *45 Đá Luyện Đao-Trung 60 Quà Đá Văn 15 Túi Đá Lv5 4     1

3. Tiến Cấp Hoàn Trả

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tiến cấp các tính năng đạt các cấp yêu cầu sẽ nhận được

Các nguyên liệu tiến cấp nhận trong sự kiện này là các vật phẩm có hạn sử dụng trong ngày

 

Thú Cưỡi Tiến Cấp Ngày 13/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*8(HSD trong ngày)
Cấp 4 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*13(HSD trong ngày)
Cấp 5 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*23(HSD trong ngày)
Cấp 6 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*37(HSD trong ngày
Cấp 7 Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan*63(HSD trong ngày)、Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1

 

 

Thiên Kiếp Tiến Cấp Ngày 14/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Thiên Kiếp Đan Lv3 1 Sao*2, Thiên Kiếp Đan Lv3 2 Sao*2, Thiên Kiếp Đan Lv3 3 Sao*2, Thiên Kiếp Đan Lv3 4 Sao*2, Thiên Kiếp Đan Lv3 5 Sao*2 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 4 Thiên Kiếp Đan Lv4 1 Sao*4, Thiên Kiếp Đan Lv4 2 Sao*4, Thiên Kiếp Đan Lv4 3 Sao*4, Thiên Kiếp Đan Lv4 4 Sao*4, Thiên Kiếp Đan Lv4 5 Sao*4 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 5 Thiên Kiếp Đan Lv5 1 Sao*6, Thiên Kiếp Đan Lv5 2 Sao*6, Thiên Kiếp Đan Lv5 3 Sao*6, Thiên Kiếp Đan Lv5 4 Sao*6, Thiên Kiếp Đan Lv5 5 Sao*6 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 6 Thiên Kiếp Đan Lv6 1 Sao*10, Thiên Kiếp Đan Lv6 2 Sao*10, Thiên Kiếp Đan Lv6 3 Sao*10, Thiên Kiếp Đan Lv6 4 Sao*10, Thiên Kiếp Đan Lv6 5 Sao*10 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 7 Thiên Kiếp Đan Lv7 1 Sao*15, Thiên Kiếp Đan Lv7 2 Sao*15, Thiên Kiếp Đan Lv7 3 Sao*15, Thiên Kiếp Đan Lv7 4 Sao*15, Thiên Kiếp Đan Lv7 5 Sao*15 - Tất cả đều có HSD trong ngày)

 

Thiên Tội Tiến Cấp Ngày 09/01/2019 & Ngày 15/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*8(HSD trong ngày)
Cấp 4 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*13(HSD trong ngày)
Cấp 5 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*29(HSD trong ngày)
Cấp 6 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*47(HSD trong ngày
Cấp 7 Thiên Tội Tiến Cấp Đan*72(HSD trong ngày)、Thiên Tội Tư Chất Đan*1

 

Kỳ Lân Tý Tiến Cấp Ngày 10/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Kỳ Lân Tý Đan Lv3 1 Sao*1, Kỳ Lân Tý Đan Lv3 2 Sao*1, Kỳ Lân Tý Đan Lv3 3 Sao*1, Kỳ Lân Tý Đan Lv3 4 Sao*1, Kỳ Lân Tý Đan Lv3 5 Sao*1 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 4 Kỳ Lân Tý Đan Lv4 1 Sao*3, Kỳ Lân Tý Đan Lv4 2 Sao*3, Kỳ Lân Tý Đan Lv4 3 Sao*3, Kỳ Lân Tý Đan Lv4 4 Sao*3, Kỳ Lân Tý Đan Lv4 5 Sao*3 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 5 Kỳ Lân Tý Đan Lv5 1 Sao*5, Kỳ Lân Tý Đan Lv5 2 Sao*5, Kỳ Lân Tý Đan Lv5 3 Sao*5, Kỳ Lân Tý Đan Lv5 4 Sao*5, Kỳ Lân Tý Đan Lv5 5 Sao*5 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 6 Kỳ Lân Tý Đan Lv6 1 Sao*9, Kỳ Lân Tý Đan Lv6 2 Sao*9, Kỳ Lân Tý Đan Lv6 3 Sao*9, Kỳ Lân Tý Đan Lv6 4 Sao*9, Kỳ Lân Tý Đan Lv6 5 Sao*9 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 7 Kỳ Lân Tý Đan Lv7 1 Sao*14, Kỳ Lân Tý Đan Lv7 2 Sao*14, Kỳ Lân Tý Đan Lv7 3 Sao*14, Kỳ Lân Tý Đan Lv7 4 Sao*14, Kỳ Lân Tý Đan Lv7 5 Sao*14 - Tất cả đều có HSD trong ngày)

 

Mỹ Nhân Tiến Cấp Ngày 11/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*8(HSD trong ngày)
Cấp 4 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*13(HSD trong ngày)
Cấp 5 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*23(HSD trong ngày)
Cấp 6 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*39(HSD trong ngày
Cấp 7 Mỹ Nhân Tiến Cấp Đan*70(HSD trong ngày)、Mỹ Nhân Tư Chất Đan*1

 

Áo Choàng Tiến Cấp Ngày 12/01/2019
Điều kiện nhận Phần thưởng
Cấp 3 Áo Choàng Đan Lv3 1 Sao*2, Áo Choàng Đan Lv3 2 Sao*2, Áo Choàng Đan Lv3 3 Sao*2, Áo Choàng Đan Lv3 4 Sao*2, Áo Choàng Đan Lv3 5 Sao*2 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 4 Áo Choàng Đan Lv4 1 Sao*4, Áo Choàng Đan Lv4 2 Sao*4, Áo Choàng Đan Lv4 3 Sao*4, Áo Choàng Đan Lv4 4 Sao*4, Áo Choàng Đan Lv4 5 Sao*4 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 5 Áo Choàng Đan Lv5 1 Sao*7, Áo Choàng Đan Lv5 2 Sao*7, Áo Choàng Đan Lv5 3 Sao*7, Áo Choàng Đan Lv5 4 Sao*7, Áo Choàng Đan Lv5 5 Sao*7 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 6 Áo Choàng Đan Lv6 1 Sao*11, Áo Choàng Đan Lv6 2 Sao*11, Áo Choàng Đan Lv6 3 Sao*11, Áo Choàng Đan Lv6 4 Sao*11, Áo Choàng Đan Lv6 5 Sao*11 - Tất cả đều có HSD trong ngày)
Cấp 7 Áo Choàng Đan Lv7 1 Sao*17, Áo Choàng Đan Lv7 2 Sao*17, Áo Choàng Đan Lv7 3 Sao*17, Áo Choàng Đan Lv7 4 Sao*17, Áo Choàng Đan Lv7 5 Sao*17 - Tất cả đều có HSD trong ngày)

 

4. Nạp Đơn: 

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đơn đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được 

Nạp Đơn: là nạp thẻ 1 lần đúng mệnh giá yêu cầu thì mới nhận được thưởng

Ví dụ: ở mốc nạp 1000NB, nếu nạp 2 lần mốc 500NB sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng

- Phần Thưởng: 

 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 12/01/2019

Mốc nạp Item 1 SL1 Item 2 Sl2 Item 3 SL3 Số lần nạp
200 NB Khóa 200 Đá Nâng Trang Bị Lv4 50 100 Vạn Vàng 5 5
500 NB Khóa 500 Đá Nâng Trang Bị Lv5 50 100 Vạn Vàng 10 5
1000 NB Khóa 1000 Đá Nâng Trang Bị Lv6 50 100 Vạn Vàng 15 5
2000 NB Khóa 2000 Đá Nâng Trang Bị Lv7 50 Thẻ Đổi Quà 1 5
5000 Thanh Đà 1 Đá Nâng Trang Bị Lv8 50 Thẻ Đổi Trang Bị 1 5
10000 Linh Hồ 1 Đá Nâng Trang Bị Lv9 50 Thẻ Đổi Trang Bị 2 5
20000 Ngọc Thố 1 Đá Nâng Trang Bị Lv10 50 Thẻ Đổi Trang Bị 4 5

 

0h00 Ngày 13/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

Mốc nạp Item 1 SL1 Item 2 Sl2 Item 3 SL3 Số lần nạp
200 NB Khóa 200 Đá Nâng Trang Bị Lv4 50 100 Vạn Vàng 5 5
500 NB Khóa 500 Đá Nâng Trang Bị Lv5 50 100 Vạn Vàng 10 5
1000 NB Khóa 1000 Đá Nâng Trang Bị Lv6 50 100 Vạn Vàng 15 5
2000 NB Khóa 2000 Đá Nâng Trang Bị Lv7 50 Thẻ Đổi Quà 1 5
5000 Thanh Phong 1 Đá Nâng Trang Bị Lv8 50 Thẻ Đổi Trang Bị 1 5
10000 Lưu Quang 1 Đá Nâng Trang Bị Lv9 50 Thẻ Đổi Trang Bị 2 5
20000 Sương Tuyết 1 Đá Nâng Trang Bị Lv10 50 Thẻ Đổi Trang Bị 4 5

 

5. Thu Thập: 

A. Quà Đăng Nhập

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đơn đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Số ngày tích lũy càng nhiều, phần thưởng càng giá trị

 

Ngày tích lũy Phần thưởng Số lần nhận
1 NB Khóa *100
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *10
1
3 NB Khóa *200
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *20
1
5 NB Khóa *300
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *30 
1
7 NB Khóa *400
Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *40 
1

 

B. Đổi Miễn Phí

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đánh quái tại tất cả các bản đồ sẽ có tỉ lệ 5% nhận được các chữ: [Chúc], [Mừng], [Năm], [Mới]

Dùng các chữ để đổi thưởng tại giao diện [Năm Mới]

Note: Các chữ [Chúc], [Mừng], [Năm], [Mới] là các đạo cụ thiết kế mới, dùng để đổi phần thưởng

- Công thức đổi:

Vật phẩm đổi Phần thưởng Số lần đổi
1000 Chúc + 1000 Mừng + 1000 Năm + 1000 Mới Thẻ Đổi Trang Bị *1 - 21020 1 lần duy nhất
1000 Chúc + 1000 Mừng + 1000 Năm + 1000 Mới Thẻ Đổi Quà *1 - 21021 1 lần duy nhất
50 Chúc + 50 Mừng + 50 Năm + 50 Mới Mảnh Bảo Binh Ngẫu Nhiên *1 - 31356 Mỗi ngày 10 lần
30 Chúc + 30 Mừng + 30 Năm + 30 Mới Mảnh Phàm Binh Ngẫu Nhiên *1 - 31355 Mỗi ngày 10 lần
10 Chúc + 10 Mừng + 10 Năm + 10 Mới Quà Tiến Cấp Đan *1 - 30101 Mỗi ngày 30 lần

 

6. Tầm Bảo: 

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 12/01/2019

- Nội dung: 

 

7. Nạp Đơn: 

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung: 

Là sự kiện tích lũy nạp trong 4 ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Mỗi mốc phần thưởng chỉ được nhận duy nhất 1 lần

Mốc nạp tích lũy Item 1 SL1 Item 2 Sl2 Item 3 SL3 Số lần nhận
2000 Mảnh Hỏa Lân Kiếm 100         1
5000 Mảnh Tuyết Ẩm Đao 100 Móng 10 Sao 1     1
10000 Mảnh Thiên Nhẫn Đao 100 Thú Thôn 10 Sao 1 Cương 11 Sao 1 1
20000 Mảnh Phá Hiểu Đao 100 Phụng Tâm 10 Sao  1 Lân Viêm 11 Sao 1 1
40000 Giác Thú 1 Cốt Kiếp 10 Sao 1 Phụng Hoàn 12 Sao 1 1
80000 Linh Xa 1 Long Văn 10 Sao 1 Tinh Kiếp 12 Sao  1 1
120000 Thanh Long 1 Linh Châu 10 Sao 1 Áo Khoác 13 Sao 1 1

 

8. Bán Giảm Giá: 

- Thời gian: 0h00 Ngày 9/1/2019  đến 23:59 Ngày 15/01/2019

- Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt các mốc theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng

Số lượng các đạo cụ bán có giới hạn

Vật phẩm Giá - NB Số lần mua tối đa
Thẻ Đổi Trang Bị *1 800 5
Thẻ Đổi Quà *1 500 5
Quà Trưởng Thành Đan *1 500 10
Quà Tư Chất Đan *1 150 20
Quà Đá Văn *1 100 100
100 Vạn Vàng *1 50 100
Vạn Năng Tiến Cấp Đan *1 15 3000
Đá Nâng Trang Bị Lv5 *1 15 500
Đá Cường Hóa *1 5 1000