Hạng Tên nhân vật Lực chiến
Comming soon Comming soon Comming soon
Bạn cần hỗ trợ

22/02/2019 - THÔNG BÁO GỘP SERVER

22-02-19 08:02:16
- Thời gian dự kiến: 14:00 đến 16:00 ngày 22/02/2019
 
 
- Các máy chủ gộp:
 

Cụm 1: S19 + S20 + S21

 

Cụm 2: S22 + S23 + S24

 

Cụm 3: S25 + S26 + S27

 

Cụm 4: S28 + S29 + S30   

 

- Quy tặc gộp:
 

Giữ nguyên tên nhân vật

 

Giữ nguyên hệ thống bang hội

 

Bang chiến, các BXH liên server đều bị xóa, lần tham chiến tiếp theo mới có xếp hạng mới

 

Sau khi gộp người chơi vận vào game thông qua cổng server ban đầu

 

 

BQT kính báo