×
Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V11

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Phần Thiên Ma Vực 07/08/2019

LOD VN
Sự kiện
02/07 - Sự Kiện Hè Sôi Động

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Mỹ Tửu Hội ngày 10/09/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V8

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Mỹ Tửu Hội 10/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V13

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
S67 TÀ HỔ - vào lúc 10h ngày 1/1/2020

LOD VN
Sự kiện
[Sự kiện] - Hè Sôi Động 02/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V16

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V10

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V12

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Update tính năng mới Thánh Quang Bảo Vệ Chiến 27/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện} - Trứng Vàng 29/07/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V4

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V7

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] Thần Vương Quái Thú 25/07

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Thợ Săn 15/08/2019

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Trứng Vàng ngày 29/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Sự kiện
10h ngày 01/10/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới KIẾM LONG

LOD VN
Sự kiện
[Sự Kiện] - Lễ Hội Bong Bóng 20/08/2019

Ta Là Quan Lão Gia
Tin tức
[THÔNG BÁO] Web nạp chính thức của game Ta Là Quan Lão Gia

LOD VN
Tin tức
Update sự kiện Ngày Nhà Giáo 20/11/2019

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
CẬP NHẬT TRANG BỊ CHÂN TU

LOD VN
Tin tức
Update phiên bản mới ngày 12/02/2020

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - LỄ TẠ ƠN

LOD VN
Tin tức
Sự Kiện Ngày 04/12/2019 Chuyên Gia Đánh Cá

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 06/07 Khai mở máy chủ mới S23 Thần Hổ

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V41

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h - 09/07 Khai mở máy chủ mới S24 Lôi Long

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
Hướng Dẫn Tân Thủ Tiên Ma Truyền Kỳ

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V23

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 17/07/2019

LOD VN
Tin tức
Update sự kiện Mỹ Tửu Hội 19/02

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V15

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] Hoạt Động Kỳ Ngộ V17

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
CẬP NHẬT TRANG BỊ TU CHÂN

LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Thợ Săn ngày 15/11/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
27/11 Mở máy chủ S62 Thạch Hổ

LOD VN
Tin tức
Update phiên bản mới ngày 27/02/2020

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
Cập nhật phiên bản Thần Hóa trang bị Ngũ Hành

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
EVENT TIÊN MA MỸ NHÂN CHIẾN

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Sự kiện] - Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V9

Lost Temple
Tin tức
Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên chính thức ra mắt

LOD VN
Tin tức
Sự Kiện Ngày 31/12/2019 - Chúc Mừng Năm Mới

LOD VN
Tin tức
10h ngày 20/06/2019 Ra mắt Máy Chủ mới PYROS

LOD VN
Tin tức
Update tính năng mới Tháng 4

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
08/11 Mở máy chủ S60 NGỌC LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10:00 - 15/01 Khai Mở Máy Chủ S68 Vương Long

LOD VN
Tin tức
05/12 - RA MẮT S84 PUPPET OF STEEL

LOD VN
Tin tức
25/11 - Sự Kiện Lễ Hội Bong Bóng

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Tin Tức] Cập nhật tính năng Hành Tẩu Giang Hồ V7

LOD VN
Tin tức
Update sự kiện Lễ Tình Nhân 14/02/2020

LOD VN
Tin tức
20/11 - SỰ KIỆN RA MẮT S82 - VIOLENT BEAR

LOD VN
Tin tức
12/12 - Cập Nhật Sự Kiện Mỹ Tửu Hội

LOD VN
Tin tức
10h ngày 04/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới VAPORIZER

LOD VN
Tin tức
Update tính năng mới 31/3/2020

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
TÍNH NĂNG CHIẾN HỒN KHẮC ẤN

LOD VN
Tin tức
07/11 - SỰ KIỆN RA MẮT S80 ANUXIA

LOD VN
Tin tức
[Sự Kiện] - Cập nhật Tính Năng Thần Binh 12/08/2019

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V19

LOD VN
Tin tức
SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - LỄ TẠ ƠN

LOD VN
Tin tức
08/07/2019 - Thông báo: Gộp Server

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NGÀY 13/3

LOD VN
Tin tức
Update sự kiện Trứng Vàng 28/02

LOD VN
Tin tức
BIG OFFLINE SĂN CỰC PHẨM - Trải nghiệm sớm class mới TRIỆU HOÁN SƯ

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
10:00 - 14/01 Ra Mắt Máy Chủ S5 Thổ Kiếm

LOD VN
Tin tức
10/10 - Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hoạt Động Sinh Nhật và Event V52

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
HỆ THỐNG CON GIÁP

LOD VN
Tin tức
Update tính năng mới ngày 29/4/2020

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V38

LOD VN
Tin tức
Cập nhật tính năng mới Thần Khí Hồn ngày 13/11/2019

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
Tiên Ma Truyền Kỳ gửi quà lì xì từ 24/01 - 29/01

LOD VN
Tin tức
28/11 - SỰ KIỆN RA MẮT S83 MAGMA STONE

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10:00 - 09/01 Chính thức ra mắt S1 Kim Kiếm Tiên Ma Truyền Kỳ

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
ƯU HÓA CÁC TÍNH NĂNG

LOD VN
Tin tức
Update tính năng mới ngày 16/3/2020

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
10h ngày 09/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới HẮC LONG

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V22

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
Cập nhật Hành Tẩu Giang Hồ V26

LOD VN
Tin tức
10h ngày 19/09/2019 Ra mắt Máy Chủ Mới S73 ARACHNID LORD 

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
[Thông Báo] Liên thông máy chủ ngày 14/08/2019

LOD VN
Tin tức
Sự Kiện Lễ Hội Bong Bóng Ngày 26/12

LOD VN
Tin tức
10h ngày 30/07/2019 Ra mắt Máy Chủ mới IVY

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
18/12 Mở máy chủ S64 Cửu Long

Tiên Ma Truyền Kỳ
Tin tức
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI TRANG BỊ LUÂN HỒI - TU CHÂN - NGOẠI TRANG MỚI

Hành Tẩu Giang Hồ
Tin tức
11/12 Mở máy chủ S63 Thiết Hổ